اخبار و تازه ها

دوره آموزشی ارتقای سطح مهارت طراحان فرش دستباف
دوره آموزشی ارتقای سطح مهارت طراحان فرش دستباف
بازدید جناب آقای دکتر وقف چی ریاست محترم فراکسیون فرش وصنایع دستی مجلس شورای اسلامی از موزه فرش رسام عربزاده
محسن عرب‌زاده
دیدار همسر سفیر کره جنوبی و همراهان از موزه فرش رسام عربزاده
ژوژمان ترم اول گروه فرش دستباف در بنیاد فرهنگی هنری فرش رسام عرب زاده

اخبار موزه

نمایشگاه ها